Om RIV

Ryggrehabiliteringen i Värmland AB (RIV) har sedan 1991 arbetat med rehabilitering av patienter med besvär från rörelseapparaten. Verksamheten riktar sig till personer med besvär från ländrygg, axlar eller nacke. Pappa till RIV är Dr. Stefan Perhamre, han utvecklade verksamheten som från början endast var inriktad mot ländryggspatienter. Stefan gick bort under 2010 men RIV fortsätter att arbeta enligt samma koncept och är säkra på att Stefan skulle vara glad över att hans verksamhet lever vidare.

Grunden i all RIV-träning är att stärka buk- och ryggmuskulatur, den så kallade muskelkorsetten. Genom olika typer av stabiliseringsövningar lär sig deltagarna att träna för att stärka och avlasta rygg och nacke och på så sätt minska sin smärta. Tanken är att deltagarna, genom coachning mot rätt träning skall lära sig hantera sina kroppsliga problem. RIV-perioden kan ses som starten på lång rehabilitering där fortsatt träning är en förutsättning för att resultatet skall bli stabilt och långvarigt. Vissa deltagare blir helt smärtfria efter sina åtta rehabiliteringsveckor medan andra upplever de största effekterna av träningen först efteråt. Genom RIV har deltagarna möjlighet att kostnadsfritt fortsätta sin träning på KMTI under upp till tre månader.

Flytten till nya KMTI-huset är ett lyft, både för våra deltagare och för vår för personal. Vi har bättre träningsförhållanden med stora rymliga lokaler och toppmodern utrustning och RIV har en egen oas på plan två där vi träffar deltagarna i träning, möten och samtal.

Vår uppdragsgivare är Landstinget i Värmland.

Vi är specialister på att skräddarsy individanpassade rehabiliteringar där vi mixar träning och behandling med yrkesinriktad planering. Det vanligaste är att patienterna är knutna till RIV under 8 veckor, men upplägget kan variera.

Vitsorden från patienterna är i allmänhet mycket goda buy thesis liksom upplevelsen av rehabiliteringens effekt. RIV arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och utgjorde vid en stor nationell konferens år 2000 det goda praktiska exemplet för rehabilitering. Snittet på sjukskrivningarna före RIV perioden har varit 13 månader och uppföljningar gjorda via Försäkringskasan visar att minst 85 % av de patienter vi arbetat med har återgått till arbete på hel- eller deltid.

År efter år visar RIV upp resultat som slår ut det mesta. Vad beror det på?

  • Vi ser till hela människan och arbetar med både fysisk och psykisk hälsa.
  • Vi ser sambandet mellan fysisk aktivitet och psykiskt välmående.
  • Med hjälp av erfarna och duktiga konsulter vågar patienterna träna trots smärta.
  • Förutom den medicinska rehabiliteringen arbetar vi även med yrkesinriktade åtgärder så som omplacering, arbetshjälpmedel, studievägledning, arbetsprövningsplatser eller återgång till ordinarie arbete.

Information om vår träningsverksamhet och bedömningsenhet kan du läsa mer om under fliken Rehabilitering.