Rehab på RIV

RIV erbjuder rehabilitering för personer som har besvär från rygg, nacke eller axlar. Syftet är att förbättra den fysiska statusen för att öka möjligheterna att klara sitt arbete eller kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. För att bli inskriven på RIV krävs en remiss från en vårdcentral eller från ortopedkliniken CSK.

Vad kräv för att bli antagen på RIV:
• Besvär i minst 3 månader (behöver inte vara sjukskriven)
• Arbetsför ålder 16-67 år
• Målet är hålla sig kvar på arbetsmarknaden eller att närma sig arbetsmarknaden
• Besvär från rygg, nacke, axlar eller generaliserad värkproblematik, muskulära besvär

Hur kan ett individuellt upplägg på RIV se ut?
• Remiss kommer från vårdcentralsläkare eller ortopedkliniken på Centralsjukhuset
• 
Undersökning av RIV:s sjukgymnast eller ortopedspecialist
Inskrivning på RIVrehabiliteringen pågår i 8 veckor
• 
Funktions- & konditionstester utförs
• Individuellt träningsupplägg utformas av sjukgymnast
• Dagliga aktiviteter som stavgång, gruppträning och föreläsning
Kontinuerliga samtal och uppföljningar med vägledare, beteendevetare, sjukgymnast och läkare vid behov
Behandlingar som till exempel akupunktur eller massage sätts in vid behov
Avslutande möte med behandlande läkare sker i slutet av rehabiliteringen. Vi går igenom RIV-perioden och redovisar planeringen för framtiden

Rehabaktiviteter som erbjuds:

Stavgång
Stavgångsträning i obanad terräng ger en mycket bra stabiliseringsträning av bålmuskulaturen. Det är också effektiv träning av koordination, balans och kondition. Träningen genomförs i grupp. Passen är mellan 45-60 minuter och utförs i I2-skogen utanför våra lokaler. Stavar tillhandahålls av RIV. Erfarna instruktörer medföljer och genomförandet anpassas efter förmågan bland patienterna.

Gruppgymnastik
Olika varianter av stabiliseringsträning som genomförs i grupp. Övningarna kan vara både styrke- och konditionsinriktade och utförs med redskap som bobathbollar, balansplattor, hantlar och häckar.

Gymträning
Våra sjukgymnaster och instruktörer instruerar varje patient i gymmet och utformar ett individuellt träningsprogram. Övningarna utförs i gym med hjälp av maskiner, fria vikter, bobathboll, balansplattor med mera.

Konditionsträning
För att öka kondition och förbränning erbjuder RIV även konditionsbaserad träning, bland annat i form av spinningpass och konditionscirkel. Båda träningsformerna är mycket effektiva för att höja konditionen och öka fettförbränningen. Att arbeta med stabilisering av bålen, som är en av grunderna i RIV-träningen, är något vi lägger stor vikt vid även vid dessa träningspass.

Föreläsningar
RIV har föreläsningar varje vecka där olika konsulter föreläser inom sina specialistområden. Föreläsningar kan handla om anatomi, ergonomi, kost, träningslära, kropp och själ, motivation, stress, sömn eller information om arbetsmarknadens vägar.

Framtidsplanering
Tillsammans med en arbetsvägledare görs en planering för tiden efter rehabiliteringen. Det kan röra sig om återgång tillbaka till ordinarie arbete, ibland med en successiv upptrappning av arbetstiden för att maximera effekten av rehabiliteringen. Det kan också handla om patientens arbetssituation, utredning av omplaceringsmöjligheter, behov av arbetshjälpmedel, omskolning eller att titta på nya yrkesområden för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Samtliga planeringar innefattar även fortsatt träning.

KBT
RIV erbjuder även KBT (kognitiv beteendeterapi) till deltagare som är i behov av samtal. Vi har en mycket erfaren legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet.