2020-12-10

RIV även 2021

Region Värmland har meddelat att de har för avsikt att fortsätta att ha avtal med RIV även över 2021. Så RIVs verksamhet rullar på som vanligt.

2020-11-13

COVID-19 nya restriktioner November

På grund av de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, så kommer RIV att följa KMTIs regler vad det gäller anläggningen. RIVs gruppverksamhet kommer att bedrivas utomhus så mycket som är möjligt då kan gamla RIVare vara med. Körs pass inomhus så gäller de bara för de som ingår i den medicinska rehabiliteringen (RIV). Då delas de upp i mindre grupper.
 

..

..

..

..