Besöks- och postadress
RIV
Säterivägen 6
653 41 Karlstad
(KMTI-huset på Våxnäs)

Verksamhetsansvarig
Tomas Ullman
054 – 21 20 06
0705 – 43 80 89
tomas.ullman@personalsupport.se

Koordinator RIV
Lotta Ingman
054 – 15 08 25
0703 – 15 08 89
lotta@kmti.se