RIV – Ryggrehabiliteringen I Värmland!

Ryggrehabiliteringen i Värmland AB (RIV) har sedan 1991 arbetat med rehabilitering av patienter med besvär från rygg, nacke och axlar.

Uppföljning visar att RIV avslutar 75% av alla sjukskrivningar!

RIV finns i KMTI-huset på Våxnäs i Karlstad. Vår uppdragsgivare är Region Värmland och remisserna kommer från vårdcentralerna och ortopedkliniken på CSK.