Besöks- och postadress
RIV
Säterivägen 6
653 41 Karlstad
(KMTI-huset på Våxnäs)

Koordinator RIV
Lotta Ingman
054 – 55 77 116
0703 – 15 08 89
lotta@kmti.se

Rehabcoach RIV
Erik Strandqvist
054 – 55 77 116
0703 – 83 70 30
erik.strandqvist@personalsupport.se