RIV erbjuder kognitiv beteendeterapi – KBT

Vad är KBT?

KBT baseras på vetenskapligt synsätt och använder endast metoder som bevisligen fungerar. patriot’s pen essay the america i believe in Terapeut och klient samarbetar kring problemet. En viktig del av behandlingen är att öka förståelsen och sambanden kring problemet genom information. Behandlingstiden är kort, man träffas oftast en gång i veckan, 45 minuter per session. Sessionerna är väl strukturerade och utifrån en beteendeanalys upprättas konkreta mål som skall uppnås med behandlingen. Mellan sessionerna har klienten hemuppgifter där det aktuella beteendet analyseras och nya strategier prövas. Till skillnad från andra psykoterapiformer ligger fokus på ”här och nu”.

För vad fungerar KBT?

 • Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatisk stresstörning, hypokondri
 • Depression och bipolär störning
 • Ätstörning
 • Sömnstörning
 • Smärthantering
 • Huvudvärk
 • Stressrelaterade problem
 • Personlighetsstörning
 • Dåligt självförtroende/låg självkänsla
 • Kriminalitet
 • Sex- och samlevnadsproblem
 • Missbruksproblem
 • ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom etc

Behandlingsupplägg

KBT behandling kan ges både enskilt och i grupp. När det gäller individuell behandling träffas vi först för ett bedömningssamtal där vi tillsammans beslutar om vi skall gå vidare och hur en behandling kan läggas upp i det enskilda fallet. Behandling i grupp överenskoms och skräddarsys för beställaren.

KBT-terapeut

RIV:s KBT terapeut heter Annika Lindberg. Annika har en masterexamen i best essay writing service psykologi från universitetet samt grundläggande psykoterapiutbildning (en utökad utbildning jämfört med den som tidigare benämndes ”steg 1”). Annika Lindberg har arbetat med coaching sedan 1994 och de senaste femton åren har hon haft arbetslivsinriktad rehabilitering som specialitet. Hon har därför god kännedom om både fysiska och psykiska sjukdomar samt hur de påverkar arbete och livskvalitet. Kombinationen av terapi, yrkesinriktad rehabilitering, vägledning samt kunskaper om anpassning av arbetet gör att Annika innehar en mycket bred kompetens och därför kan stötta individen på flera plan samtidigt vilket skapar effektiva möten.


För mer information kontakta:

Annika Lindberg

0706-57 81 31

annika.lindberg@personalsupport.se