RIV Light – Nystart 2019!

Muskulära besvär, värkproblematik
RIVs avtal med Region Värmland gäller även för patienter som har generaliserad värkproblematik/muskulära besvär. RIV har haft grupper igång under 2014-2015 och vi nådde lika bra resultat för den här gruppen som för den traditionella RIV gruppen! Då hade vi även verksamhet i Sunne.

Verksamhet varje dag i 8 veckor.

Hur jobbar vi med RIV Light?
Efter att vi fått en remiss från vårdcentral eller ortopedkliniken gör vi en undersökning av sjukgymnast och ett kartläggningssamtal av arbetsvägledare.

Undersökning för att fastställa diagnos och för att utreda om patienten är träningsbar enligt vårt koncept. Även ett samtal för att bedöma motivation och målsättningen med rehabiliteringen.

Så här ser upplägget ut:

Stavgångsträning
Stavgång tre dagar/vecka i obanad terräng. Tempot lägre än i traditionella RIV. Vi lär ut stavgångsteknik och stabiliseringsträningen ger starkare bålmuskulatur, bättre kondition, balans och koordination.

Gruppträningar
Träning i varmvattenbassäng varje vecka i Centralsjukhusets bassäng. Ett utmärkt sätt att rörelseträna och som inte är lika belastande för leder och muskler.

Stabiliseringsträning i grupp och en omväxlande cirkelträning varje vecka. RIV har även ett pass där deltagarna jobbar med basal kroppskännedom under ledning av leg sjukgymnast.

Individuell träning
Utifrån resultat av kondition och funktionstester läggs ett individuellt träningsupplägg upp av sjukgymnast. När träningen sedan utförs finns alltid personal med från RIV för att stötta och rätta till.

Föreläsningar
Varje vecka erbjuds minst en föreläsning. Ergonomi, anatomi, kost, träningslära, att leva med smärta, stresshantering, motivation och arbetsmarknad är områden vi går igenom.

KBT
RIV erbjuder även KBT (kognitiv beteendeterapi) till deltagare som är i behov av samtal. Vi har en mycket erfaren legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet.

Arbetsvägledning
Alla deltagare som är arbetslösa får en egen coach under RIV perioden. Målet är att parallellt med träningen hitta en yrkesinriktad planering som gör att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden.

Det kan vara yrkes-, och studievägledning, ta fram praktikplatser, ordna till cv och personligt brev, intervjuträning eller företagskontakter. Vi hjälper även till med kontaktar mot Arbetsförmedlingen. Detta sköts av konsulter från dotterbolaget PersonalSupport Värmland.

Har deltagaren en anställning så kontaktar RIV arbetsgivaren för att försöka hitta en så optimal återgång som möjligt efter RIV perioden.

Om det finns risk att återgång inte är realistisk tittar vi även på alternativa planeringar.

RIV perioden avslutas med ett gemensamt möte där RIV perioden gås igenom och en planering sätts. Skriftlig dokumentation till vårdcentral/ortopedklinik.