Föreläsningar

RIV har en föreläsningsserie med ett antal olika teman. Föreläsningarna berör faktorer som på olika sätt påverkar patientens besvär och syftet är att de ska bidra med kunskap till att patienten lär sig att hantera sin situation. Föreläsningarna hålls av personalen i RIV och har olika innehåll. Det handlar till exempel om olika typfall av patienter vi träffar, anatomi, ergonomi, kost, träningslära, koppling kropp/själ, motivation med mera.