Muskulära besvär, värkproblematik

RIV har nu åter avtal med Landstinget i Värmland. En del av avtalet gäller för patienter som har muskulära besvär eller generaliserad värkproblematik.

Sedan 2014 har RIV haft gruppverksamhet för den här gruppen.

Programmet är på 8 veckor och träningen är 3-4 dagar/vecka.

Hur jobbar vi?

Efter att vi fått en remiss från vårdcentral eller ortopedkliniken gör vi en undersökning av sjukgymnast och ett kartläggningssamtal av arbetsvägledare.

Undersökning för att fastställa diagnos och för att utreda om patienten är träningsbar enligt vårt koncept. Även ett samtal för att bedöma motivation och målsättningen med rehabiliteringen.

Så här ser upplägget ut:

Stavgångsträning

Stavgång tre dagar/vecka i obanad terräng. Tempot lägre än i traditionella RIV. Vi lär ut stavgångsteknik och stabiliseringsträningen ger starkare bålmuskulatur, bättre kondition, balans och koordination.

Gruppträningar:

Träning i varmvattenbassäng varje vecka i Centralsjukhusets bassäng. Ett utmärkt sätt att rörelseträna och som inte är lika belastande för leder och muskler.

Stabiliseringsträning i grupp och en omväxlande cirkelträning varje vecka. RIV har även ett pass där deltagarna jobbar med basal kroppskännedom under ledning av leg sjukgymnast.

Individuell träning:

Utifrån resultat av kondition och funktionstester läggs ett individuellt träningsupplägg upp av sjukgymnast. När träningen sedan utförs finns alltid personal med från RIV för att stötta och rätta till.

Föreläsningar.
Varje vecka erbjuds minst en föreläsning. Ergonomi, anatomi, kost, träningslära, att leva med smärta, stresshantering, motivation och arbetsmarknad är områden vi går igenom.

KBT samtal

RIV har två erfarna KBT terapeuter som kan kopplas in om deltagarna har behov av samtal.

Arbetsvägledning

Alla deltagare som är arbetslösa får en egen coach under RIV perioden. Målet är att parallellt med träningen hitta en yrkesinriktad planering som gör att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden.

Det kan vara yrkes och studievägledning, praktikplatser, ordna till cv och personligt brev, intervjuträning eller företagskontakter. Vi hjälper även till med kontaktar mot Arbetsförmedlingen.

Har deltagaren en anställning så kontaktar RIV arbetsgivaren för att försöka hitta en så optimal återgång som möjligt efter RIV perioden.

Diskussioner om återgång, hjälpmedel, fortsatt träning diskuteras.

Om det finns risk att återgång inte är realistisk tittar vi även på alternativa planeringar.

RIV perioden avslutas med ett gemensamt möte där RIV perioden gås igenom och en planering sätts.

Skriftlig dokumentation till vårdcentral/ortopedklinik.