Besvär från rygg, nacke och axlar

Rehabilitering

RIV erbjuder rehabilitering för personer som har besvär från rygg, nacke eller axlar. Syftet är att förbättra den fysiska statusen för att öka möjligheterna att klara sitt arbete eller kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. För att bli inskriven på RIV krävs en remiss från primärvården.

Hur kan ett individuellt upplägg på RIV se ut?

  • Remiss kommer från vårdcentralsläkare
  • Undersökning av RIV:s sjukgymnast eller ortopedspecialist
  • Inskrivning på RIV, rehabiliteringen pågår i 8 veckor
  • Funktions- & konditionstester utförs
  • Individuellt träningsupplägg utformas av sjukgymnast
  • Dagliga aktiviteter som stavgång, gruppträning och föreläsning enligt schema
  • Kontinuerliga samtal och uppföljningar med vägledare, psykolog, beteendevetare, sjukgymnast, och läkare vid behov
  • Behandlingar som till exempel akupunktur eller massage sätts in vid behov
  • Avslutande möte med behandlande läkare sker i slutet av rehabiliteringen. Vi går igenom RIV-perioden och redovisar planeringen för framtiden i form av fortsatt träning och i vissa fall en lösning mot arbetsmarknaden

Rehabaktiviteter som erbjuds:

Stavgång:
Stavgångsträning i obanad terräng ger en mycket bra stabiliseringsträning av bålmuskulaturen. Det är också effektiv träning av koordination, balans och kondition. Träningen genomförs i grupp. Passen är mellan 45-60 minuter och utförs i I2-skogen utanför våra lokaler. Stavar tillhandahålls av RIV liksom broddar vid halt väglag. Erfarna instruktörer medföljer och genomförandet anpassas efter förmågan bland patienterna.

Gruppgymnastik:
Olika varianter av stabiliseringsträning som genomförs i grupp. Övningarna kan vara både styrke- och konditionsinriktade och utförs med redskap som bobath bollar, balansplattor, hantlar och häckar.

Gymträning:
Våra sjukgymnaster och instruktörer instruerar varje patient i gymmet och utformar ett individuellt träningsprogram. Övningarna utförs i gym med hjälp av maskiner, fria vikter, bobathboll, balansplattor med mera.

Konditionsträning:
För att öka kondition och förbränning erbjuder RIV även konditionsbaserad träning, bland annat i form av  spinningpass och konditionscirkel. Båda träningsformerna är mycket effektiva för att höja konditionen och öka fettförbränningen. Att arbeta med stabilisering av bålen, som är en av grunderna i RIV-träningen, är något vi lägger stor vikt vid även vid dessa träningspass.

Föreläsningar:
RIV har föreläsningar varje vecka där olika konsulter föreläser inom sina specialistområden. Föreläsningar kan handla om anatomi, ergonomi, kost, träningslära, kropp och själ, motivation eller information om hjälpmedel och vilka stöd som kan finnas att tillgå t ex via Arbetsförmedlingen.

Framtidsplanering:
Tillsammans med en arbetsvägledare görs en planering för tiden efter rehabiliteringen. Det kan röra sig om återgång tillbaka till ordinarie arbete, ibland med en successiv upptrappning av arbetstiden för att maximera effekten av rehabiliteringen. Det kan också handla om patientens arbetssituation, utredning av omplaceringsmöjligheter, behov av arbetshjälpmedel, omskolning eller att titta på nya yrkesområden för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Samtliga planeringar innefattar även fortsatt träning.

För mer information kontakta:

Tomas Ullman
054-21 20 06 
0705-43 80 89